Barn och Utbildning

En bra utbildning ger flera fördelar i livet. Dorotea kommun är en av Sveriges minsta kommuner med knappt 3000 invånare. Ändå har vi möjlighet att erbjuda en kvalitativt bra förskoleverksamhet och skola för våra barn och elever.

På de här sidorna får du en översiktlig presentation av förskola, skolbarnomsorg, skolorna och undervisningsmöjligheterna i Dorotea kommun, samt viktiga gemensamma fakta som gäller för alla. Välj i menyn under stora bilden vad du vill läsa vidare om.

Nyheter

 • nationella_min2014

  Minoritetsspråk - Ändring i Skollagen

  2015-09-07 | Lagändring
  Vill du lära dig ditt minoritetsspråk? Trots att du är nybörjare och inte talar språket i ditt hem? Efter en lagändring i somras har du numera rätt till det.
 • Skolverkets rapport

  2014-10-13 | För kännedom:
  Skolinspektionen har i augusti i år genomfört en breddad tillsyn hos oss på Strandenskolan. Syftet var att granska om skolan följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Uppdraget går ut på att enbart fokusera på förbättringsområden.