Nu kan du studera på kvällstid!

den 15 januari 2013 kl 11:36

3 timmar (en kväll) per vecka:

Svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå.
Utbildning i svenska för invandrare (Sfi).

Betyg ges efter avslutad kurs.
Lärare: Vivianne Svanlund

Välkomna med intresseanmälan till Dorotea Lärcentrum.

0942 - 141 91, 141 95
larcentrum@dorotea.se
www.dorotea.se/larcentrum