Lyssna Insia

Anslagstavla

Granskningsutställning Domherren 16 mfl

Ovanstående plan genomförs med standardförfarande. Förslaget till detaljplan har upprättats och reviderats i augusti 2018 av Ulrika Bylund, Tyréns, i samarbete med Dorotea kommuns miljö- och byggnadsnämnd.

Kungörelse

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Kungörelse
2018-09-25
Ansvarig för kungörelse
Per Nilsson, 0942-141 60
Uppdaterad den 16 augusti 2018

Tillkännagivanden /kungörelser

Om Anslagstavlan

Detta är den digitala versionen av Dorotea kommuns officiella anslagstavla som finns i kommunhuset i Dorotea. Här presenterar kommunen anslag och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde så publicerar kommunen när protokollet är justerat. Beslut kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

Vad innebär kungörelser?
Att kungöra är detsamma som att offentliggöra att exempelvis ett sammanträde ska hållas eller när kommunen vill samråda med en större del av befolkningen. Kungörelsen publiceras på hemsidan och på kommunens anslagstavla.

Har du frågor?
Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på info@dorotea.se.