Lyssna Insia

Anslagstavla

Protokoll Vård- och Stödverksamheter

Protokoll 2020-09-07

Anslag/Bevis

Organ
Vård- och stödutskottet
Mötesdatum
2020-09-07
Paragrafer
80-93
Datum då anslag sätts upp
2020-09-11
Datum då anslag tas ned
2020-10-05
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Elisabeth Sandström

Protokoll

Vård- och stödutskottets protokoll

Uppdaterad den 16 augusti 2018

Tillkännagivanden /kungörelser

Om Anslagstavlan

Detta är den digitala versionen av Dorotea kommuns officiella anslagstavla som finns i kommunhuset i Dorotea. Här presenterar kommunen anslag och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde så publicerar kommunen när protokollet är justerat. Beslut kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

Vad innebär tillkännagivanden?
Att tillkännage är detsamma som att offentliggöra att exempelvis ett sammanträde ska hållas eller när kommunen vill samråda med en större del av befolkningen. Tillkännagivelsen publiceras på hemsidan och på kommunens anslagstavla.

Har du frågor?
Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på info@dorotea.se.