Lyssna Insia

Anslagstavla

Protokoll miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll 2020-09-10

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Mötesdatum
2020-09-10
Paragrafer
34-35
Datum då anslag sätts upp
2020-09-11
Datum då anslag tas ned
2020-10-05
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Kristina Edvall

Protokoll

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll

Uppdaterad den 16 augusti 2018

Tillkännagivanden /kungörelser

Om Anslagstavlan

Detta är den digitala versionen av Dorotea kommuns officiella anslagstavla som finns i kommunhuset i Dorotea. Här presenterar kommunen anslag och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde så publicerar kommunen när protokollet är justerat. Beslut kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

Vad innebär tillkännagivanden?
Att tillkännage är detsamma som att offentliggöra att exempelvis ett sammanträde ska hållas eller när kommunen vill samråda med en större del av befolkningen. Tillkännagivelsen publiceras på hemsidan och på kommunens anslagstavla.

Har du frågor?
Om du undrar något gällande anslagstavlan, kontakta oss på info@dorotea.se.