Bygg, bo och miljö

Du som invånare, fritidshusägare eller besökare kan ha många frågor som rör ett boende. Till exempel dricksvatten, sophämtning, bygglov eller brandskydd.

Miljö- och byggenheten, Tekniska enheten och Räddningsenheten har gemensamt ansvar för dessa frågor. Hör gärna av dig till oss! Kontaktuppgifter hittar du här till höger. Välkommen!

Uppdaterad den 8 mars 2017

E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 60
joakim.jonsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Lena Nordlund
Telefon: 070 224 94 85
lena.nordlund@dorotea.se

Tekniska enheten

Enhetschef teknisk verksamhet
Tommy Samuelsson
Telefon: 0942 - 140 00
tommy.samuelsson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 00
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 00
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Bo Stenborg
Telefon: 0942 - 140 00
bo.stenborg@dorotea.se

Fakturafrågor, flyttanmälningar etc
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 00
britta.bjorklund@dorotea.se

Räddningstjänsten

Räddningschef
Lars Rydstedt
Telefon: 0942 - 141 64
lars.rydstedt@dorotea.se