Lyssna Insia

Avfall och återvinning

Avfall är inte bara rent skräp utan kan också vara varor som kan återvändas, material som kan återvinnas och bränsle för fjärrvärmeproduktion. Det är viktigt att du lämnar det på rätt plats när det är dags att slänga eftersom det kan skada natur och människors hälsa.

Deklarationsblankett för verksamheter

Teknik & service har tagit fram en ny deklarationsblankett för verksamheter som ska lämna avfall på återvinningscentralen. Blanketten måste medfölja ifylld när Ni kommer till återvinningscentralen. Detta för att förenkla faktureringen samt säkerställa att verksamheterna ej betalar för hög avgift på blandlassen samt säkerställa mängder inför miljörapporterna.

Länk till deklarationsblankett

Genomskinliga sopsäckar

Kommunens återvinningscentraler i Dorotea och Borgafjäll tar endast emot genomskinliga sopsäckar. Det gör vi för att minska andelen felsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal.

Här lämnar du ditt skräp

Det finns två återvinningscentraler för dig som bor i Dorotea kommun: Dorotea och Borgafjäll.

Vid kommunens återvinningscentraler lämnar du till exempel:

  • lysrör
  • glödlampor
  • batterier
  • lösningsmedel
  • färg- och lackrester
  • bekämpningsmedel
  • trasiga möbler
  • kyl- och frys
  • spisar
  • datorer
  • annan elektronik och cyklar

Länk till kommunens återvinningscentraler (ÅVC), samt se öppettiderna

Vid återvinningsstationerna lämnar du förpackningar av plast, metall och glas samt tidningar. Återvinningsstationerna drivs av Förpackningsinsamlingen.

Länk till din lokala återvinningsstation (ÅVS) på Förpackningsinsamlingens hemsida

Uppdaterad den 27 oktober 2020

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se