Lyssna Insia

Avfall och återvinning

Avfall är inte bara rent skräp utan kan också vara varor som kan återvändas, material som kan återvinnas och bränsle för fjärrvärmeproduktion. Det är viktigt att du lämnar det på rätt plats när det är dags att slänga eftersom det kan skada natur och människors hälsa.

Här lämnar du ditt skräp

Det finns två återvinningscentraler för dig som bor i Dorotea kommun: Dorotea och Borgafjäll.

Vid kommunens återvinningscentraler lämnar du till exempel:

 • lysrör
 • glödlampor
 • batterier
 • lösningsmedel
 • färg- och lackrester
 • bekämpningsmedel
 • trasiga möbler
 • kyl- och frys
 • spisar
 • datorer
 • annan elektronik och cyklar

Kommunens återvinningscentraler (ÅVC)

Vid återvinningsstationerna lämnar du förpackningar av plast, metall och glas samt tidningar. Återvinningsstationerna drivs av Förpackningsinsamlingen.

Leta upp din lokala återvinningsstation (ÅVS) på Förpackningsinsamlingens hemsida

Uppdaterad den 16 oktober 2017

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Bo Stenborg
Telefon: 0942 - 140 47
bo.stenborg@dorotea.se
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 070 - 283 28 53
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se