Lyssna Insia

Avfall och återvinning

Avfall är inte bara rent skräp utan kan också vara varor som kan återvändas, material som kan återvinnas och bränsle för fjärrvärmeproduktion. Det är viktigt att du lämnar det på rätt plats när det är dags att slänga eftersom det kan skada natur och människors hälsa.

Deklarationsblankett för verksamheter
Teknik & service har tagit fram en ny deklarationsblankett för verksamheter som ska lämna avfall på återvinningscentralen. Blanketten måste medfölja ifylld när Ni kommer till återvinningscentralen. Detta för att förenkla faktureringen samt säkerställa att verksamheterna ej betalar för hög avgift på blandlassen samt säkerställa mängder inför miljörapporterna. Klicka här för att hämta blanketten.

Genomskinliga sopsäckar
Från Sommaren 2019 kommer kommunens återvinningscentraler i Dorotea och Borgafjäll endast ta emot genomskinliga sopsäckar. Det gör vi för att minska andelen felsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal.

Kommunens återvinningscentraler är välbesökta platser och varje vecka tar vi emot stora mängder avfall. Mycket av det brännbara avfallet levereras i svarta eller färgade sopsäckar vilket ställer till en del problem. Merparten av avfallet är rätt sorterat. Men tyvärr händer det att vi hittar exempelvis matavfall, förpackningsavfall, elavfall, mediciner och farligt avfall som ex färgburkar och oljefilter mm. i sopsäckarna där det inte hör hemma.

Därför ska avfall som lämnas på kommunens ÅVC nu vara packat i genomskinliga sopsäckar. Eftersom personalen får en chans att se vad som finns i säckarna blir det lättare att förebygga att avfall hamnar fel. Besökare som lagt sitt avfall i svarta eller färgade sopsäckar får under en kortare övergångsperiod lämna säcken men med en uppmaning att till nästa gång lägga avfallet i en genomskinlig sopsäck Införandet av genomskinliga sopsäckar görs samtidigt med övriga kommuner i Västerbottens län.

Kravet på genomskinliga sopsäckar är ingenting vi i Västerbotten är först med utan det införs nu mer och mer i hela Sverige. Exempelvis har de flesta kommuner bl.a. i Jämtland, Skåne och Norrbotten samt alla kommuner i Västernorrland infört detta med gott resultat.

Här lämnar du ditt skräp

Det finns två återvinningscentraler för dig som bor i Dorotea kommun: Dorotea och Borgafjäll.

Vid kommunens återvinningscentraler lämnar du till exempel:

 • lysrör
 • glödlampor
 • batterier
 • lösningsmedel
 • färg- och lackrester
 • bekämpningsmedel
 • trasiga möbler
 • kyl- och frys
 • spisar
 • datorer
 • annan elektronik och cyklar

Här kan du läsa mer om kommunens återvinningscentraler (ÅVC), samt se öppettiderna.

Vid återvinningsstationerna lämnar du förpackningar av plast, metall och glas samt tidningar. Återvinningsstationerna drivs av Förpackningsinsamlingen.

Leta upp din lokala återvinningsstation (ÅVS) på Förpackningsinsamlingens hemsida

Uppdaterad den 21 maj 2019

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 070 - 283 28 53
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör

Telefon: 0942 - 140 71