Lyssna Insia

Betalsopsäckar

Istället för att ha ett sopkärl kan fritidshusägare köpa betalsopsäckar. Säckarna kostar 80 kronor per styck och säljs styckevis eller i rullar om tio i varje.

När man fyllt säcken kan du efter kontakt med personal på säljstället lämna säcken där.

I Dorotea köps säckarna hos OKQ8, MyWay eller kommunen,  och säcken lämnas på Återvinningscentralen som ligger efter väg 1052, cirka 400 meter från korsningen mot Östersund.

Försäljningsställen

Högland Klatasmen, Långselevägen 10 073-073 91 77
Storbäck Uno Jonsson, Storbäck 24 070-659 52 12
Lajksjö Wiks Ica Nära, Storvägen 164 0942-310 33
Ormsjö Ormsjödalens Ica, Västra Ormsjö 70 0942-201 01
Dorotea Dorotea kommun, Storgatan 42 (säck lämnas på Dorotea ÅVC) 0942-140 24 alt. 0942-140 00
Dorotea OKQ8, Storgatan 16, Dorotea (säck lämnas på Dorotea ÅVC) 0942-101 28
Dorotea MyWay, Storgatan 26, Dorotea (säck lämnas på Dorotea ÅVC) 0942-104 30

 

Uppdaterad den 13 november 2018

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 070 - 283 28 53
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör

Telefon: 0942 - 140 71