Lyssna Insia

Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för människa och miljö klassas som farligt avfall och ska lämnas till en miljöstation, det ska aldrig slängas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Du ska alltid sortera ut och förvara farligt avfall för sig.

Miljöstationer i Dorotea kommun

Dorotea kommun har två miljöstationer, den ena ligger vid reningsverket i Dorotea första infarten efter korsningen E45/väg 1052 mot Borga. Den andra miljöstationen finns på Återvinningsstationen Borgafjäll.

Vad är farligt avfall?

En del produkter är märkta med information om att de är farliga som till exempel frätande, hälsoskadligt eller förvaras oåtkomligt för barn. Några exempel på farligt avfall är:

  • Lysrör, glödlampor och lågenergilampor.
  • Färgrester, penseltvätt och tapetklister.
  • Batterier.
  • Sprayburkar med innehåll.
  • Lösningsmedel.
  • Oljerester.
  • Ogräsmedel.
  • Elektriska produkter.
  • Asbest och eternitplattor.
Uppdaterad den 10 februari 2017

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
wike.schreuder@dorotea.se
Telefon: 0942 - 140 71

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant