Lyssna Insia

Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för människa och miljö klassas som farligt avfall och ska lämnas till en miljöstation, det ska aldrig slängas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Du ska alltid sortera ut och förvara farligt avfall för sig.

Miljöstationer i Dorotea kommun

Dorotea kommun har två miljöstationer, den ena ligger vid återvinningscentralen i Dorotea andra infarten efter korsningen E45/väg 1052 mot Borga. Den andra miljöstationen finns på återvinningsstationen Borgafjäll.

Vad är farligt avfall?

En del produkter är märkta med information om att de är farliga som till exempel frätande, hälsoskadligt eller förvaras oåtkomligt för barn. Några exempel på farligt avfall är:

  • Lysrör, glödlampor och lågenergilampor.
  • Färgrester, penseltvätt och tapetklister.
  • Batterier.
  • Sprayburkar med innehåll.
  • Lösningsmedel.
  • Oljerester.
  • Ogräsmedel.
  • Elektriska produkter.
  • Asbest och eternitplattor.
Uppdaterad den 11 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se