Lyssna

Hämtning

Från och med februari 2015 är det Lundstams Återvinning AB som sköter hämtning av hushållssopor på uppdrag av kommunen. Om du har frågor om sophämtningen, vänd dig till Tekniska enheten, se kontaktuppgifter till höger.

Sopbilen kör en fast rutt var 14:e dag. Behöver ditt kärl tömmas ska det ställas ut, det måste alltså vara tydligt för chauffören att kärlet ska tömmas. Kärlet behöver vara utställt före klockan 06:00 dagen för tömning för att du ska vara säker på att det töms. Kärlet ska vara vänt med handtaget riktat från vägbanan.

Hämtningsrutter för sopbilen

Måndagar jämna veckor

Rajastrand, Högland, Storbäck, Risbäck, Brännåker, Dabbnäs, Avasjö, Borga, Storjola, Sutme.

Måndagar udda veckor

Fågelsta, Fågelberget, Rockvattnet, Bellvik, Nappsjö, Lövstrand, Sörstrand, Arksjön, Västra och Östra Ormsjö, Månsberg, Barnäs, Granliden, Veksjön, Tvåtjärn, Avaträsk, Måntorp, Fjälltuna

Tisdagar jämna veckor

Hela Dorotea samhälle

Tisdagar udda veckor

Lavsjö, Skavåsen, Ullsjöberg, Mårdsjö, Granberget, Häggås, Svanaby, Grynberget, Granåsen, Storberget, Risnäset, Lajksjö

 I samband med större helger förekommer det att ordinarie sophämtningsdagar tillfälligt ändras.

Uppdaterad den 12 januari 2018

Tekniska enheten

Teknisk chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Bo Stenborg
Telefon: 0942 - 140 47
bo.stenborg@dorotea.se
VA- och renhållningsingenjör
Joakim Jonsson
joakim.jonsson@dorotea.se
Fakturafrågor, flyttanmälningar etc
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se