Lyssna Insia

Hämtning

Från och med februari 2020 har Dorotea och Åsele ett samverkansavtal för insamling av hushållsavfall. Om du har frågor om sophämtningen, vänd dig till Teknik och service, se kontaktuppgifter till höger.

Sopbilen kör en fast rutt var 14:e dag. Behöver ditt kärl tömmas ska det ställas ut, det måste alltså vara tydligt för chauffören att kärlet ska tömmas. Kärlet behöver vara utställt före klockan 06:00 dagen för tömning för att du ska vara säker på att det töms. Kärlet ska vara vänt med handtaget riktat från vägbanan.

Hämtningsrutter för sopbilen

Måndagar jämna veckor

Högland, Storbäck, Risbäck, Brännåker, Dabbnäs, Avasjö, Borga, Storjola, Sutme Rajastrand, Harrsjö.

Tisdagar jämna veckor

Dorotea samhälle

Onsdagar udda veckor

Lavsjö, Granberget, Häggås, Mårdsjö, Granberget, Häggås, Grynberget, Granåsen, Svanabyn, Risnäset, Bergbacka, Lajksjö.

Torsdagar udda veckor

Skavåsen, Ullsjöberg, Storberget, veckotömning samhället, Fågelsta, Rockvattnet, Bellvik, Nappsjö, Lövstrand, Sörstrand, Arksjö, Västra och östra Ormsjö, Månsberg, Barnäs, Granliden, Veksjön, Tvåtjärn, Avaträsk, Måntorp, Fjälltuna.

 I samband med större helger förekommer det att ordinarie sophämtningsdagar tillfälligt ändras.

Uppdaterad den 13 februari 2020

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
wike.schreuder@dorotea.se
Telefon: 0942 - 140 71