Lyssna Insia

Hämtning

Från och med februari 2015 är det Lundstams Återvinning AB som sköter hämtning av hushållssopor på uppdrag av kommunen. Om du har frågor om sophämtningen, vänd dig till Teknik och service, se kontaktuppgifter till höger.

Sopbilen kör en fast rutt var 14:e dag. Behöver ditt kärl tömmas ska det ställas ut, det måste alltså vara tydligt för chauffören att kärlet ska tömmas. Kärlet behöver vara utställt före klockan 06:00 dagen för tömning för att du ska vara säker på att det töms. Kärlet ska vara vänt med handtaget riktat från vägbanan.

Hämtningsrutter för sopbilen

Måndagar jämna veckor

Rajastrand, Högland, Storbäck, Risbäck, Brännåker, Dabbnäs, Avasjö, Borga, Storjola, Sutme.

Måndagar udda veckor

Fågelsta, Fågelberget, Rockvattnet, Bellvik, Nappsjö, Lövstrand, Sörstrand, Arksjön, Västra och Östra Ormsjö, Månsberg, Barnäs, Granliden, Veksjön, Tvåtjärn, Avaträsk, Måntorp, Fjälltuna

Tisdagar jämna veckor

Hela Dorotea samhälle

Tisdagar udda veckor

Lavsjö, Skavåsen, Ullsjöberg, Mårdsjö, Granberget, Häggås, Svanaby, Grynberget, Granåsen, Storberget, Risnäset, Lajksjö

 I samband med större helger förekommer det att ordinarie sophämtningsdagar tillfälligt ändras.

Uppdaterad den 13 november 2018

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 070 - 283 28 53
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör

Telefon: 0942 - 140 71