Lyssna Insia

Källsortering och återvinning

Tack vare att du sorterar återvinns ditt avfall till nya produkter. Förpackningar och tidningar ska sorteras och lämnas till återvinning, då bidrar du till att minska belastningen på vår miljö. Speciellt viktigt är det att du sorterar och lämnar in ditt farliga avfall, då ser vi till att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Återvinningsstationer

Förpackningar som glas, plast, papper och tidningar som är sorterade lämnas på återvinningsstationerna. Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som äger och driver återvinningscentralerna.

Är det fullt i kärlen eller behöver återvinningsstationerna städas?

Kontakta FTI via telefon 0200-88 03 11eller besök deras hemsida

Länk till ftiab.se

Förpacknings- och tidningsinsamling

Länk till närmaste återvinningsstation

På återvinningsstationerna finns behållare för:

  • Tidningar
  • Papp/kartong
  • Metallförpackning
  • Hård/mjukplast
  • Glas

Återvinningscentraler

Grovsopor, el- och byggavfall, trädgårdsavfall, vitvaror, elektriska/elektroniska produkter och farligt avfall lämnas på återvinningscentralerna i Dorotea och i Borgafjäll.

När det gäller bygg- och rivningsavfall samt trädgårdsavfall så är det inte hushållsavfall och ingår inte heller i grundavgiften. Mindre mängder tar vi dock emot utan extra kostnad, är det större mängder tar vi betalt enligt gällande taxa.

Länk till information om återvinningscentraler

Uppdaterad den 24 juni 2020

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se


Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.