Lyssna Insia

Källsortering och återvinning

Tack vare att du sorterar återvinns ditt avfall till nya produkter. Förpackningar och tidningar ska sorteras och lämnas till återvinning, då bidrar du till att minska belastningen på vår miljö. Speciellt viktigt är det att du sorterar och lämnar in ditt farliga avfall, då ser vi till att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Återvinningsstationer

Förpackningar som glas, plast, papper och tidningar som är sorterade lämnas på återvinningsstationerna. Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som äger och driver återvinningscentralerna.

Är det fullt i kärlen eller behöver återvinningsstationerna städas?

Kontakta FTI via telefon 0200-88 03 11eller besök deras hemsida www.ftiab.se

Förpacknings- och tidningsinsamling

I Dorotea kommun finns ett 5 återvinningsstationer. Återvinningsstationerna är obemannade och tillgängliga dygnet runt.

På återvinningsstationerna finns behållare för:

  • Tidningar
  • Papp/kartong
  • Metallförpackning
  • Hård/mjukplast
  • Glas

Läs mer om Förpackningsinsamling

Läs mer om Tidningsinsamling

Återvinningscentraler

Grovsopor, el- och byggavfall, trädgårdsavfall, vitvaror, elektriska/elektroniska produkter och farligt avfall lämnas på återvinningscentralerna i Dorotea och i Borgafjäll.

När det gäller bygg- och rivningsavfall samt trädgårdsavfall så är det inte hushållsavfall och ingår inte heller i grundavgiften. Mindre mängder tar vi dock emot utan extra kostnad, är det större mängder tar vi betalt enligt gällande taxa.

Läs mer om Återvinningscentraler

Uppdaterad den 27 oktober 2016

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
wike.schreuder@dorotea.se
Telefon: 0942 - 140 71

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant