Lyssna Insia

Återvinningsstationer

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som har ansvaret att se till att just förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns.

 

Återvinningsstationer (ÅVS)

Det finns 5 st återvinningsstationer i Dorotea kommun. Ansvaret för stationerna ligger hos Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Det är FTI som bestämmer hur många återvinningsstationer som ska finnas och var de ska ligga. För städning och snöröjning av stationerna anlitar FTI kommunen mot ersättning.

Sök närmaste återvinningsstation på FTI:s hemsida

Fadderstationer

Vi har i ett antal byar så kallade fadderstationer. En fadderstation är en typ av återvinningsstation där kommunen själv ombesörjer tömningen (transporterar ner fraktionerna till Återvinningscentralen i Dorotea). Anledningen till att vi har detta system på dessa orter är att det bor för få människor där för att de ska få en återvinningsstation från Förpackningsinsamlingen.

För att vi ska kunna fortsätta att ha detta system är det viktigt att alla hjälps åt, till exempel genom att endast använda dessa till förpackningar och tidningar. TV-apparater (elavfall), grovsopor och hushållsavfall får inte hamna i dessa eftersom det innebär en alldeles för omfattande hantering då personal måste sortera om säckarna när de kommit till Återvinningscentralen.

Uppdaterad den 5 februari 2017

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
wike.schreuder@dorotea.se
Telefon: 0942 - 140 71