Lyssna Insia

Genomskinliga sopsäckar

Från Sommaren 2019 kommer kommunens återvinningscentraler i Dorotea och Borgafjäll endast ta emot genomskinliga sopsäckar. Det gör vi för att minska andelen felsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal.

Kommunens återvinningscentraler är välbesökta platser och varje vecka tar vi emot stora mängder avfall. Mycket av det brännbara avfallet levereras i svarta eller färgade sopsäckar vilket ställer till en del problem. Merparten av avfallet är rätt sorterat. Men tyvärr händer det att vi hittar exempelvis matavfall, förpackningsavfall, elavfall, mediciner och farligt avfall som ex färgburkar och oljefilter mm. i sopsäckarna där det inte hör hemma.

Därför ska avfall som lämnas på kommunens ÅVC nu vara packat i genomskinliga sopsäckar. Eftersom personalen får en chans att se vad som finns i säckarna blir det lättare att förebygga att avfall hamnar fel.

Besökare som lagt sitt avfall i svarta eller färgade sopsäckar får under en kortare övergångsperiod lämna säcken men med en uppmaning att till nästa gång lägga avfallet i en genomskinlig sopsäck

Införandet av genomskinliga sopsäckar görs samtidigt med övriga kommuner i Västerbottens län. Kravet på genomskinliga sopsäckar är ingenting vi i Västerbotten är först med utan det införs nu mer och mer i hela Sverige. Exempelvis har de flesta kommuner bl.a. i Jämtland, Skåne och Norrbotten samt alla kommuner i Västernorrland infört detta med gott resultat.

Tack för att du hjälper till att sortera rätt.

Uppdaterad den 1 april 2019