Lyssna Insia

Kompostering av hushållsavfall

Som fastighetsinnehavare kan du kompostera komposterbart hushållsavfall på fastigheten, i kompostbehållare för åretruntbruk. Kompostbehållaren ska vara tät mot skadedjur, isolerad och ha tillräcklig kapacitet. Vill du själv ta hand om hushållsavfall måste du ansöka om dispens.

Kompostbehållaren ska:

  • vara tät mot skadedjur (inga hål större än 5-8 millimeter)
  • ha tillräcklig kapacitet
  • skötas så att det inte uppstår någon olägenhet för närboende

Om du vill kompostera hushållsavfall ska anmälan om kompostering göras till miljöenheten.

Uppdaterad den 19 oktober 2017

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant