Kompostering av matavfall

Som fastighetsinnehavare kan du kompostera komposterbart matavfall på fastigheten, i kompostbehållare för åretruntbruk. Kompostbehållaren ska vara tät mot skadedjur, isolerad och ha tillräcklig kapacitet. Vill du själv ta hand om matavfall måste du ansöka om dispens.

Kompostbehållaren ska:

  • vara tät mot skadedjur (inga hål större än 5-8 millimeter)
  • ha tillräcklig kapacitet
  • skötas så att det inte uppstår någon olägenhet för närboende

Om du vill kompostera matavfall ska anmälan om kompostering göras till miljöenheten.

Uppdaterad den 25 juni 2020

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.