Lyssna Insia

Skrotbilar

Det är alltid fordonsägaren som är ansvarig för sitt fordon. Vill du skrota din bil ska du vända dig till en auktoriserad bilskrotningsfirma. Där är det kostnadsfritt att lämna in bilen om man kör dit den själv och lämnar en komplett bil, alltså med katalysator, motor, växellåda och så vidare.

Om bilen saknar delar kan mottagningsstället begära ersättning. Ta med dig legitimation och bilens registreringsbevis (den gula delen). Glöm inte att ta kvitto på att ägandet av bilen har övergått till mottagningsstället.

I Västerbottens län är Lycksele Bildemontering AB närmast Dorotea.

Skrotbilar som är övergivna i kommunen

Kommunen är ansvariga på att hålla rent i kommunen. Detta gäller även att forsla bort skrotbilar som står på kommunal mark med hjälp av lagen om flyttning av fordon samt i vissa fall med förordningen (1982:198) besluta att fordonet ska omhändertas och skrotas. Kommunen kommer då att debitera fordonsägaren. Skrotbilar räknas som nedskräpning och farligt avfall så länge den innehåller de vätskor och komponenter som är skadliga för miljön. Den som äger bilen blir straffrättsligt ansvarig för bilen.

Till skrotbilar räknas bilar som uppenbarligen har ringa eller inget värde, ett fordon som med hänsyn till skick, den tid vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses som övergivet.

Det finns ett producentansvar för uttjänta bilar. Det innebär att det är tillverkaren eller den som fört in en bil i Sverige är skyldiga att ta emot den gratis och se till att material och komponenter från bilen återanvänds, återvinns eller tas om hand om på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

Uppdaterad den 30 oktober 2017

Mer information

BilRetur är ett nationellt nätverk av bildemonterare, som tillsammans utgör bilproducenternas mottagningssystem.

På BilReturs hemsida hittar du information om vart du kan lämna din bil, vad du måste tänka på när du skrotar bilen och mycket mera.

Länk till BilRetur.se

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant