Lyssna Insia

Skrotbilar

Det är alltid fordonsägaren som är ansvarig för sitt fordon. Vill du skrota din bil ska du vända dig till en auktoriserad bilskrotningsfirma. Där är det kostnadsfritt att lämna in bilen om man kör dit den själv och lämnar en komplett bil, alltså med katalysator, motor, växellåda och så vidare.

Skrotbilar som är övergivna i kommunen

Detta gäller att forsla bort skrotbilar som står på kommunal mark med hjälp av lagen om flyttning av fordon samt i vissa fall med förordningen (1982:198) besluta att fordonet ska omhändertas och skrotas. Kommunen kommer då att debitera fordonsägaren. Skrotbilar räknas som nedskräpning och farligt avfall så länge den innehåller de vätskor och komponenter som är skadliga för miljön. Den som äger bilen blir straffrättsligt ansvarig för bilen.

Till skrotbilar räknas bilar som uppenbarligen har ringa eller inget värde, ett fordon som med hänsyn till skick, den tid vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses som övergivet.

Det finns ett producentansvar för uttjänta bilar. Det innebär att det är tillverkaren eller den som fört in en bil i Sverige är skyldiga att ta emot den gratis och se till att material och komponenter från bilen återanvänds, återvinns eller tas om hand om på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

Har du en skrotbil som du vill göra dig av med?

Så här gör du när den ska lämnas in för återvinning

När bilen ska lämnas in för återvinning så anmäler du det på hemsidan för Bilretur. Då kommer du att bli kontaktad för att bestämma när bilen kan lämnas. Bilretur kommer att vara på plats för att ta emot bilar så snart tillräckligt många i Dorotea kommun har anmält på att de vill lämna in sin bil för återvinning. Du ska sedan få en kvittens från Bilretur att bilen kommer att tas emot samt var och när bilen kommer att tas emot. När det är dags kommer du att kunna lämna bilen på en plats i Dorotea.

Läs igenom den här informationen som beskriver vad du behöver göra innan du lämnar in bilen och vad du ska ha med dig när bilen lämnas in.

Länk till Bilretur.se 

Att tänka på innan du lämnar in bilen

Innan du lämnar in bilen måste du anmäla bilen på Bilretur.se. Där klickar du på den gröna knappen ”Du som vill lämna din bil för återvinning”, väljer vilket län som avses (Västerbottens län) och fyller i de uppgifter som efterfrågas. Sedan klickar du på knappen fortsätt. Då får du upp dels information om mottagningsplatser och dels om de auktoriserade bildemonterare som du kan lämna bilen till i Västerbotten. Här kan du välja att klicka på Doroteas kommun och du klickar på den mailadress som står där. Då vet vi att du vill lämna bilen för mottagning i Dorotea och vi kommer att bekräfta när du kan lämna in bilen. Vi kommer sedan se till att du kan lämna bilen på avtalad tid så den kan tas om hand för återvinning. Bilen ska anmälas för hämtning minst 7 dagar innan den kan lämnas på mottagningsplatsen, men du ska få ett besked från Bilretur när det är dags.

Kompletta uttjänta bilar får du lämna utan kostnad, men kravet är att bilen inte saknar väsentliga delar som motor, växellåda och katalysator och att den inte innehåller material eller avfall som inte hör till bilen. Saknas väsentliga delar, eller om det finns material eller avfall som inte hör till bilen, kan bilåtervinnaren ta ut en avgift.

 

Uppdaterad den 11 mars 2021

Mer information

BilRetur är ett nationellt nätverk av bildemonterare, som tillsammans utgör bilproducenternas mottagningssystem.

På BilReturs hemsida hittar du information om vart du kan lämna din bil, vad du måste tänka på när du skrotar bilen och mycket mera.

Länk till BilRetur.se

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.