Lyssna Insia

Bostäder och offentliga lokaler

Många som väljer Dorotea kommun gör det för boendemiljöns skull. Närheten till skog, fjäll och vatten lockar, antingen du väljer att bo i eget hus eller lägenhet.

Hitta bostad

Dorotea kommun har inte någon bostadsförmedling men bostadsbolaget Doroteahus i Dorotea AB är en del av allmännyttan och har drygt 500 lägenheter.

I Dorotea finns flera olika alternativ av boenden. Det finns seniorboenden, trygghetsboenden och boenden anpassade för dig med särskilda behov.

Bostadsanpassning och boendemiljö

Har du särskilda behov är det viktigt att du väljer eller bygger en lämplig bostad. Då är det lättare att få bidrag om du har behov av kostnadskrävande anpassningar.

Oavsett hur du vill bo så är boendemiljön i och kring våra bostäder, skolor och arbetsplatser viktig. Bra miljö innebär till exempel att det ska vara en lagom temperatur, bra ventilation och inget störande buller.

Lediga tomter och markanvisningar

Söker du efter tomt eller mark ska du vända dig till mät- och utredningsenheten. I kommunen finns flera tomter med härliga lägen nära både fjäll och natur.

Kommunen säljer och erbjuder också mark till företag, industrier och andra verksamheter som vill etablera sig i kommunen.

Genom markanvisningar får företag skicka in beskrivningar av vad de vill bygga på kommunens mark, när de vill bygga och hur det ska se ut. Kommunen avgör sedan vilket företag som får rätt att bygga i våra områden.

Byggnadsregister

I byggnadsregistret ska redovisas uppgifter om bostadsbyggnader som utnyttjas som helårs- eller fritidsbostäder, byggnader som används för industri, handel eller annan enskild verksamhet av någon betydelse samt byggnader som används för sociala eller kulturella ändamål eller för allmän förvaltning.                                         

Kommunen är den myndighet som ansvarar för byggnadsregistreringen och för att uppgifterna är korrekta och ajourförda. Registret har en bred användning inom statlig, kommunal och privat verksamhet.

Läs mer om byggnadsregister (fastighetsregister) på Lantmäteriets hemsida

Uppdaterad den 12 oktober 2017

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 070 - 283 28 53
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör

Telefon: 0942 - 140 71

Tomter och mark

Tekniska enheten - Mät och utredning
Bo Stenborg
Telefon: 0942 - 140 47
bo.stenborg@dorotea.se