Lyssna Insia

Bostäder och offentliga lokaler

Många som väljer Dorotea kommun gör det för boendemiljöns skull. Närheten till skog, fjäll och vatten lockar, antingen du väljer att bo i eget hus eller lägenhet.

Hitta bostad

Dorotea kommun har inte någon bostadsförmedling men bostadsbolaget Doroteahus i Dorotea AB är en del av allmännyttan och har drygt 500 lägenheter.

Bostadsanpassning och boendemiljö

Har du särskilda behov är det viktigt att du väljer eller bygger en lämplig bostad. Då är det lättare att få bidrag om du har behov av kostnadskrävande anpassningar.

Oavsett hur du vill bo så är boendemiljön i och kring våra bostäder, skolor och arbetsplatser viktig. Bra miljö innebär till exempel att det ska vara en lagom temperatur, bra ventilation och inget störande buller.

Lediga tomter och markanvisningar

Söker du efter tomt eller mark ska du vända dig till mät- och utredningsenheten. I kommunen finns flera tomter med härliga lägen nära både fjäll och natur.

Kommunen säljer och erbjuder också mark till företag, industrier och andra verksamheter som vill etablera sig i kommunen.

Genom markanvisningar får företag skicka in beskrivningar av vad de vill bygga på kommunens mark, när de vill bygga och hur det ska se ut. Kommunen avgör sedan vilket företag som får rätt att bygga i våra områden.

Byggnadsregister

I byggnadsregistret ska redovisas uppgifter om bostadsbyggnader som utnyttjas som helårs- eller fritidsbostäder, byggnader som används för industri, handel eller annan enskild verksamhet av någon betydelse samt byggnader som används för sociala eller kulturella ändamål eller för allmän förvaltning.                                         

Kommunen är den myndighet som ansvarar för byggnadsregistreringen och för att uppgifterna är korrekta och ajourförda. Registret har en bred användning inom statlig, kommunal och privat verksamhet.

Länk till mer information om byggnadsregister (fastighetsregister) på Lantmäteriets hemsida

Uppdaterad den 11 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.

Teknik och service

Chef Teknik och service
Joakim Jonsson
Telefon: 0942 - 141 36
joakim.jonsson@dorotea.se
Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 073 - 435 08 50
erik.bryntesson@dorotea.se
Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se


Tomter och mark

Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47