Lyssna Insia

Boendemiljö

Din boendemiljö kan påverka din hälsa, trivsel och trygghet. Därför är det viktigt med en bra miljö både inomhus och utomhus.

Problem med boendemiljön kan till exempel vara

  • buller
  • radon
  • dålig luft
  • ventilation
  • fukt
  • mögel
  • skadedjur
  • ljudnivåer
  • andra olägenheter

Om du har problem ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Hjälper inte det, kan kommunen hjälpa dig genom att utreda om problemet ska åtgärdas.

Tänk på att du har ett ansvar gentemot dina grannar att inte orsaka störningar.

Uppdaterad den 16 oktober 2017

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.