Lyssna Insia

Lediga tomter

Dorotea kommun ligger i Lappland och kallas även Lapplands Sydport. Till Dorotea kommer man om man följer E45, alternativt flyg till Vilhelmina och därifrån buss eller flygtaxi. Från Dorotea är det sedan nära till skog, vatten och fjäll. Borgafjäll är det populäraste fjällområdet i kommunen.

Kommunens markfrågor hanteras av teknik och service.

Här handläggs köp och försäljning av kommunens fastigheter som till exempel fritidshustomterna i Avasjö (Borgafjäll).

Om du har det trångt på din tomt och inte får rum för din ved, kan du hyra en plats på kommunens vedbacke. Där kan du också kapa upp och stapla veden.

Här handläggs även arrenden och avtal. Vill du till exempel arrendera en bit mark av kommunen, se kontaktuppgifter.

Länk till Lediga tomter efter Kvissleåvägen, Borgafjäll

Uppdaterad den 11 mars 2021

Tomter och mark

Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47