Lyssna Insia

Lediga tomter

Dorotea kommun ligger i Lappland och kallas även Lapplands Sydport. Till Dorotea kommer man om man följer E45, alternativt flyg till Vilhelmina och därifrån buss eller flygtaxi.

Från Dorotea är det sedan nära till skog, vatten och fjäll. Borgafjäll är det populäraste fjällområdet i kommunen.

Kommunens markfrågor hanteras av mät- och utredningsenheten.

Här handläggs köp och försäljning av kommunens fastigheter som till exempel fritidshustomterna i Avasjö (Borgafjäll).

Mät- och utredningsenheten ansvarar också tillsammans med Fastighet- och GVA-enheten för viss skötsel av kommunens fastigheter.

Om du har det trångt på din tomt och inte får rum för din ved, kan du hyra en plats på kommunens vedbacke. Där kan du också kapa upp och stapla veden.

Här handläggs även arrenden och avtal. Vill du till exempel arrendera en bit mark av kommunen, se kontaktuppgifter till höger.

Uppdaterad den 12 oktober 2017

Tomter och mark

Tekniska enheten - Mät och utredning
Bo Stenborg
Telefon: 0942 - 140 47
bo.stenborg@dorotea.se