Lyssna

Offentliga lokaler

Det är Tekniska enheten som sköter drift, planerat underhåll och service i kommunens offentliga lokaler. Nybyggnation och ombyggnation planeras utifrån verksamheternas behov. De flesta hyresgästerna är skolor, förskolor och olika boenden inom omsorgen. Men kommunen äger också lokaler som brandstationer, badhus, mötesplatser, idrottshallar och industri- och affärslokaler.

Uppdaterad den 26 oktober 2016

Tekniska enheten

Teknisk chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Bo Stenborg
Telefon: 0942 - 140 47
bo.stenborg@dorotea.se
VA- och renhållningsingenjör
Joakim Jonsson
joakim.jonsson@dorotea.se
Fakturafrågor, flyttanmälningar etc
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se