Lyssna Insia

Offentliga lokaler

Det är Tekniska enheten som sköter drift, planerat underhåll och service i kommunens offentliga lokaler. Nybyggnation och ombyggnation planeras utifrån verksamheternas behov. De flesta hyresgästerna är skolor, förskolor och olika boenden inom omsorgen. Men kommunen äger också lokaler som brandstationer, badhus, mötesplatser, idrottshallar och industri- och affärslokaler.

Uppdaterad den 27 januari 2020

Teknik och service

Teknik och service chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Vakant
Telefon: 0942 - 140 47
VA- och renhållningsingenjör
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör, Fastigheter
Wike Schreuder
wike.schreuder@dorotea.se
Telefon: 0942 - 140 71