Lyssna Insia

Tillgänglighet

Tillgänglighet är en mänsklig rättighet som handlar om att fysisk miljö och bemötande ska vara användbar och begriplig för alla oavsett förmåga.

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande.

Tillgänglighet till fysiska lokaler

Offentliga byggnader och miljö i Dorotea ska ha bra tillgänglighet. Som invånare ska du kunna ta dig till bibliotek, idrottshallar, skolor eller andra offentliga lokaler utan problem.

Om miljön är dåligt utformad kan det leda till problem för personer med olika funktionsnedsättningar men även för personer som är i olika perioder i livet såsom att man får barn och behöver barnvagn eller att man bryter benet och går på kryckor eller sitter i rullstol. Eller bara genom att vara barn eller att bli äldre. Förbättrad tillgänglighet gynnar därför alla.

Tillgänglighet till information via webb och hemsida

Personer med funktionsnedsättning ska kunna använda Dorotea kommuns webbplats, och ta del av den information som ligger där.

Informationen på webbplatsen ska vara lättläst och kunna läsas på alla plattformar, såsom surfplatta, laptop, telefon, dator och så vidare. Den ska också kunna läsas med olika typer av hjälpmedel såsom uppläsningsverktyg.

Webbplatsens menystruktur är utformad enligt Funkas riktlinjer som baseras på undersökningar om hur man oftast klickar för att komma till den sida man vill läsa.

Tillgänglighet och bra bemötande

De dagliga kontakterna med kommunens personal och politiker är många. Oavsett om det handlar om direktkontakt, exempelvis genom ett möte eller via telefon, eller indirekt via annonser och skyltar är tillgänglighet och bemötande viktiga delar för hur man uppfattar Dorotea kommun. Vi arbetar aktivt för att alla ska känna sig välkomna och väl omhändertagna i kommunen.

Uppdaterad den 11 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.