Lyssna Insia

Brandfarliga varor

Tillstånd och ansökan om innehav, förvaring av brandfarlig vara söks hos räddningstjänsten. Här nedan finns lite frågor och funderingar som ni kanske kan få svar på.

Tillstånd och ansökan brandfarlig vara (gasol) vid publika evenemang kan ansökan ske som då gäller i hela Västerbottens län

Länk till E-tjänster och blanketter

Frågor och svar om brandfarliga varor

Jag har en P6-gasolflaska hemma i min villa. Får jag ha den hemma och hur ska jag förvara den i så fall?
Svar: Ja, du får ha den hemma men du får inte förvara den på vinden eller i källaren. Förvaringsstället ska vara väl ventilerat till det fria så att gas ej kan läcka in i bostaden.

Jag har tänkt köpa en svets med acetylén till min hobbylokal i källaren. Hur stor acetylénflaska får jag ha och hur ska den förvaras?
Svar: Du får ha max 5 liter acetylen i hobbylokalen utan tillstånd men det förutsätter att lokalen är avskiljd i minst brandtekniks klass EI 30. Förvaringsstället ska vara väl ventilerat ut i det fria.

Jag var på restaurang där det användes gasol i köket. Får man ha gasol i publika lokaler?
Svar: Ja, man får ha gasol i en restaurang men det krävs tillstånd där det regleras hur förvaring ska ske samt vilka tekniska installationer som ska utföras.

Jag har en gasolflaska som är betecknad P11 hemma. Hur många liter gasol innehåller flaskan och vilka flasktyper är de vanligaste?
Svar: En P11 innehåller 27 liter gasol. De vanligaste flaskorna är: P6, P11, P19 och P45. Utöver dessa finns även mindre flaskor i campingmodell, det så kallade "blå programmet".

Hur mycket bensin eller annan brandfarlig vara får jag egentligen ha hemma?
Svar: Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen krävs tillstånd. Läs mer om var och hur du får förvara här nedan.

Så här mycket får du förvara utan tillstånd i en-familjshus och fritidshus

Vindsförråd: Ingen förvaring

Fristående eller avskilt förråd: Brandfarlig vätska, sprayburkar och i ventilerat utrymme gasolflaska

Bostadsdel: Sprayburkar, gasolflaska högst P 11 storlek "26 liter" och brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Garage: Fordon med tank reservdunk sprayburkar brandfarlig vätska och gasolflaskor skyddade mot påkörning.

Källare: I ventilerat utrymme till exempel hobbyrum, brandfarlig vätska, sprayburkar, och 1 gasolflaska.

Så här mycket får du förvara utan tillstånd i flerfamiljshus

Vindsförråd: ingen förvaring

Varje lägenhet: sprayburkar, gasolflaskor av högst 5 liters storlek, brandfarlig vätska av högst 10 liters storlek. På balkong får förvaras gasolflaska högst P 11 storlek "26 liter" och brandfarlig vätska av högst 25 liters storlek gärna i skåp.

Garage: Fordon med tank + reservdunk

I garage till flerbostadshus eller garage för flera hushåll får ingen brandfarlig gas förvaras.

Källarförråd: Ingen förvaring

Fristående garage: I gemensamt garage får högst 60 liter gasol och högst 5 liter acetylen förvaras. Förvaringsplatsen ska vara brandtekniskt avskild i lägst EI 30 från garage i övrigt och ventilerat till det fria alternativt avskiljes den egna garageplatsen i lägst brandteknisk klass EI 30.

Förvaring i kylskåp: Ingen förvaring av brandfarlig gas bör ske i kylskåp, det har inrapporterats flera explosionsolyckor där brandfarlig vara som förvarats i kylskåp antänts. (det krävs endast 10 ml gasol i vätskefas för att åstadkomma explosiv gasblandning i ett 100 liters kylskåp.

Uppdaterad den 25 mars 2021