Lyssna Insia

Elda utomhus

När du eldar hemma på tomten eller ute i naturen, se alltid till att ha tillgång till vatten i händelse av brandspridning. Tänk också på grannarna så att röken inte stör. Röken kan vara mycket irriterande för allergiker. När du eldar sker det alltid under eget ansvar. Du som eldar har ansvaret för att elden inte sprids okontrollerat.

Allemansrätten ger alla möjlighet att elda under säkra förhållanden då eldningsförbud inte är utfärdat. Vid eldning i mycket stor omfattning (till exempel hyggesbränning eller naturvårdsbränning) ska man dock anmäla till räddningstjänsten i god tid (minst 30 dagar) innan bränningen ska utföras samt ska detta ske på kommunens blankett. Kontaktpersoner för frågor kan ni nå på telefon 0942-141 66 alternativt 0941-140 33.

Länk till E-tjänster och blanketter

Anmälan vid start och avslut av hygges-naturvårdsbränning

Start och avslut av hygges- och naturvårdsbränning ska anmälas till kommunens räddningstjänst detta kan göras via 0940-146 05 där ni vidarekopplas till Räddningschef i beredskap. Anledningen till anmälan i god tid är om eldningsförbud råder kan chef i beredskap medge undantag från eldningsförbudet.

Uppdaterad den 25 mars 2021

Räddningstjänsten

Räddningschef
Lars Rydstedt
Telefon: 0942 - 141 64
lars.rydstedt@dorotea.se