Lyssna Insia

Sotning

Dorotea kommun utgör ett sotningsdistrikt och verksamheten bedrivs i entreprenadform.

Skorstensfejarmästaren utses av Kommunstyrelsen.
Dorotea kommun har en ny entreprenör för sotningsverksamheten.
Det är SN Sotning AB, Skorstensfejarmästaret Stellan Näslund, mobilnr: 070-6859018.

Sotningsverksamhetens syfte är i första hand att förebygga brand. I Lag om skydd mot olyckor fastslås att denna verksamhet är en kommunal angelägenhet.

Uppdaterad den 22 december 2016

Skorstensfejarmästare

SN Sotning AB
Stellan Näslund
Mobil: 070 685 90 18

Räddningstjänsten

Räddningschef
Lars Rydstedt
Telefon: 0942 - 141 64
lars.rydstedt@dorotea.se