Lyssna Insia

Utbildningar

Räddningstjänsten har bland annat till uppgift att sprida kunskap om olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder. Som ett led i detta erbjuder vi utbildning i hur man bygger upp ett bra brandskydd kopplat till sin verksamhet.

I vår organisation har vi kompetenta instruktörer för våra utbildningar. Vi samarbetar även med Åsele kommun vad gäller utbildningar.

Kontakta oss så skickar vi gärna en offert!

Räddningstjänsten i Dorotea har bland annat följande kurser

  • Brandombud/Brandskyddsansvarig
  • Allmän brandkunskap
  • Heta Arbeten/Tak
  • Hjärt-lungräddning - vuxna / barn
  • SBA - Systematiskt Brandskyddsarbete
Uppdaterad den 12 mars 2020

Räddningstjänsten

Räddningschef
Lars Rydstedt
Telefon: 0942 - 141 64
lars.rydstedt@dorotea.se