Lyssna Insia

Buller

Buller från vägar

Om du störs av buller från trafik ska du i första hand vända dig till väghållaren eller den som orsakar bullret. Väghållare i Dorota är Trafikverket eller Dorotea kommun.

Om du inte får hjälp med ditt klagomål ska du kontakta miljöenheten.

Buller i lägenheter

Om du störs av buller som orsakas av en hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsföreningen. De är skyldiga att undersöka om bullerklagomålen är befogade. Om du inte får hjälp kan du vända dig till hyresnämnden. Miljöbalken ger inte utrymme för miljöenheten att driva den här typen av ärenden gällande buller som orsakas av grannar.

Buller från andra källor

Om du störs av annat buller från exempelvis fläktar, byggarbetsplatser, restauranger och uteställen ska du i första hand vända dig till ansvarig person för den verksamhet som orsakar bullret. Om du inte får hjälp kan du lämna in ett klagomål till miljöavdelningen.

Uppdaterad den 19 december 2016

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.