Ventilation

Vår hälsa och välbefinnande beror till stor del på den luft vi andas. En stor del av våra liv vistas vi inomhus och därför är det förstås viktigt att inomhusluften är så bra som möjligt.

För att tillföra ren luft och föra bort förorenad luft i våra bostäder ventilerar vi dem på olika sätt. I hus med dålig ventilation blir föroreningar som bildas kvar inomhus.

I kök, badrum och toalett finns det ventiler och genom dessa ska den gamla luften försvinna bort. Ny luft ska komma in genom ventiler i fönsterbågar (så kallade springventiler), eller genom ventiler i rummen. Köket bör inte ha något friskluftsintag eftersom det kan försämra genomluftningen av hela bostaden. Ventilationen kan antingen vara fläktstyrd eller också vara så kallad självdragsventilation.

Problem med ventilation i bostaden

Följande punkter kan tyda på att du har problem med ventilationen i din bostad:

  • Det uppstår imma eller fukt på insidan av fönster
  • Imman på badrumsspegeln försvinner inte inom 15 minuter efter att du duschat
  • Luft och lukt kommer in genom frånluftsventiler i badrum eller kök
  • Frånluftsventilen suger inte tag i en bit toalettpapper som du håller upp mot ventilationsdonet.

Har du problem med ventilationen i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att boendemiljön inte orsakar olägenhet för hyresgästerna. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning kan du vända dig till oss på miljökontoret.

Uppdaterad den 25 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.