Lyssna Insia

Altan, uteplats, skärmtak

När du ska bygga altan, uteplats eller skärmtak ska du tänka på att inte bygga närmre tomtgräns än 4,5 meter samt hur din granne påverkas. Ditt bygge kan upplevas som en betydande olägenhet om till exempel insynen blir besvärande.

Kräver bygglov

  • En altan som betraktas som en volymökning.
  • En altan som påverkar byggnadens utseende avsevärt.
  • En nybyggnation av ett skärmtak.

Kräver inte bygglov

  • Altan som ligger direkt på marken
  • Altaner där golvet är lägre än 1,2 meter.
  • Tillbyggnad av skärmtak på sammanlagt 15 kvm.
Uppdaterad den 29 januari 2017

E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant