Lyssna Insia

Altan, uteplats, skärmtak

När du ska bygga altan, uteplats eller skärmtak ska du tänka på att inte bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter samt hur din granne påverkas. Ditt bygge kan upplevas som en betydande olägenhet om till exempel insynen blir besvärande.

Kräver bygglov

  • En altan som betraktas som en volymökning.
  • En altan som påverkar byggnadens utseende avsevärt.
  • En nybyggnation av ett skärmtak.

Kräver inte bygglov

  • Altan som ligger direkt på marken
  • Altaner där golvet är lägre än 1,2 meter.
  • Tillbyggnad av skärmtak på sammanlagt 15 kvadratmeter.
Uppdaterad den 11 mars 2021

Länk till E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.