Lyssna Insia

Bryggor och sjöbodar

Vill du bygga en sjöbod eller en brygga vid vattendrag och sjöar så måste du söka strandskyddsdispens innan du söker bygglov. Ett strandskydd gäller både på land och i vattnet.

Kräver bygglov

  • Bryggor som ingår i en småbåtshamn.
  • Föråd, bodar och sjöbodar.

Kräver inte bygglov

  • Mindre brygga som ska tillhöra enstaka fastigheter, om den stämmer överens med eventuell detaljplan.
  • Friggebod och Attefallshus.

Enligt Naturvårdsverket bör man undvika att uppföra  bryggor inom ett område med stort rekreationsvärde eller om djur- och växtlivet påverkas på ett sätt som inte är acceptabelt.

Uppdaterad den 29 januari 2017

E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant