Grannars möjlighet att påverka

Hus som byggs eller tillbyggnader som görs innebär oftast en påverkan på omgivningen.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska du ta hänsyn till både den enskildes och det allmännas intresse. Därför ska dina grannarna i vissa fall få lämna sina synpunkter på det som ska byggas. Att grannarna inte har några invändningar mot en åtgärd räcker inte alltid för att du ska få bygglov. Åtgärden får inte heller medföra betydande olägenheter för omgivningen.

Grannar ska höras vid ansökningar

  • Som avviker från gällande plan- eller områdesbestämmelser.
  • Utanför detaljplanerat område som gäller nybyggnation, större tillbyggnader av befintlig byggnad och lovpliktig ändras användning av mark eller hus.
Uppdaterad den 11 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.