Svartbygge, olovligt byggande

Om något som kräver bygg-, rivnings eller marklov har utförts utan att kommunen har beviljat lov, kallas det för olovligt byggande eller ”svartbygge”. Detta gäller också dispens från strandskyddet.

Misstänker du att något är olovligt utfört bör du kontakta kommunen.

Om något är olovligt utfört ska kommunen se till att det som utförts blir undanröjt eller rättat. Grävning och förberedelser kan också vara olovliga.

Miljö- och byggnadsnämnden kan ta ut en byggsanktionsavgift för åtgärder som kräver lov eller anmälan och som har påbörjats innan nämnden har gett startbesked eller om en byggnad helt eller delvis tas i bruk innan den har fått slutbesked.

Uppdaterad den 11 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.