Lyssna Insia

Kaminer och eldstäder

Vid installation av eldstad så finns det en del att ta hänsyn till. Det är bland annat viktigt att kontrollera att bjälklaget tål belastningen, att avståndet mellan brännbart material och skorsten är tillräckligt samt vad sotaren behöver för att på ett säkert sätt kunna ta sig upp på taket.

Kräver anmälan

  • Installation av kamin, eldstad eller rökkanal
  • En väsentlig förändring av kamin, eldstad eller rökkanal
  • Kassett eller motsvarande som sätts in i en tidigare öppen eldstad.

Din anmälan ska innehålla:

  • Planritning där du visar var du vill placera eldstaden samt en ritning med gavelfasad som visar skorstenens läge och höjd över taknock.
  • Prestandadeklaration för eldstaden och rökkanaler (beställs hos leverantör).

Innan du påbörjar arbetet

  • Måste du ha fått ett startbesked

Efter installation

När du installerat en eldstad ska du skicka in:

  • Ett godkänt besiktningsintyg från en skorstensfejarmästare.

Innan du får börjar elda

  • Måste du ha fått ett slutbesked.
Uppdaterad den 11 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.

Skorstensfejarmästare

SN Sotning AB
Stellan Näslund
Mobil: 070 685 90 18

Länk till E-tjänster och Blanketter