Lyssna Insia

Komplementsbyggnader

En komplementbyggnad kan vara ett mindre garage, förråd, fristående uthus eller liknande som hör till ett en- eller tvåbostadshus. För att räknas som ett komplement ska byggnaden underordna sig huvudbyggnaden gällande area, höjd och nockhöjd samt placeras i omedelbar närhet till bostadshuset.

Kräver bygglov

  • För en komplementbyggnad krävs normalt bygglov både inom och utanför detaljplanerat område (om det är inom sammanhållen bebyggelse).
  • Att måla om, byta fasadmaterial eller takmaterial om byggnadens eller områdets karaktär ändras väsentligt.
  • Om komplementbyggnaden ska ligga närmare än 4,5 meter mot gräns mot gata.

Kräver inte bygglov

  • Friggebodar och Attefallshus (kräver anmälan och startbesked)
  • Om komplementbyggnaden är utanför både detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse.

En komplementsbyggnad får inte ligga närmre tomtgräns än 4,5 meter om inte grannen medger det.

Uppdaterad den 29 januari 2017

E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant