Lyssna Insia

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Generellt så gäller att alla byggnader och miljöer av kulturhistoriskt intresse ska tas omhand genom underhåll. De får inte förvanskas och eventuella ändringar av ska ske varsamt.

Ta därför alltid kontakt med oss om du tror att ditt hus kan vara speciellt.

Byggnadsminnesförklaring

Byggnadsminnesförklaring är det starkaste skyddet för kulturhistorisk bebyggelse. För dessa hus och  finns stränga skyddsbestämmelser för vad du får och inte får göra. För att få göra ändringar i sådana byggnader måste du få tillstånd från Länsstyrelsens.

Q-märkta byggnader

Beteckningen "q" kan byggnader eller miljöer som är skyddad i en detaljplan få. Dessa bestämmelserna kan handla om att byggnaden inte får rivas eller att byggnaden inte får ändras på ett sätt så att det kulturhistoriska värdet minskar.

K-märkta byggnader

Märkningen "k" på byggnader i detaljplanen betyder att du måste vara särskilt varsam vid ändringar och ombyggnader.

Att äga och underhålla bebyggelse som har kulturhistoriskt intresse kan ibland vara dyrt. Därför kan du i vissa fall få bidrag från Länsstyrelsen för renovering och underhåll.

Uppdaterad den 29 januari 2017

E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant