Lyssna Insia

Marklov

Om du ska utföra ett markarbete som avsevärt förändrar markens höjdläge inom områden med detaljplan behövs ett marklov. Om du samtidigt ska bygga något som kräver bygglov så behöver du inte söka ett separat marklov, eftersom det kan tas med i bygglovsansökan.

Kräver marklov

  • Om markförändringen är 0,5 meter eller mer.
  • Det kan också behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering inom detaljplanerat område eller inom områden med områdesbestämmelser.
Uppdaterad den 29 januari 2017

Länk till E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.