Lyssna Insia

Mur- och plank

Murar och plank kräver oftast bygglov men det finns en del undantag. Vanliga villastaket som har genomsiktbarhet på minst 50% kräver inget bygglov.

Kräver bygglov

  • Murar över 0,5 meter, också motfyllda.
  • Plank över 0,8 meter.

Kräver inte bygglov

  • Murar eller plank som skyddar uteplats vid en- och tvåbostadshus och inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får byggas inom 3,6 meter från huset men inte ligga närmare tomtgränsen än 4,5 meter. 
  • Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse får du bygga murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset men minst 4,5 meter från tomtgränsen.
  • Villastaket som har genomsiktbarhet på minst 50% kräver inget bygglov. Vid underhåll bör grannar kontaktas och vara överens.

Vill man bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste berörda grannar godkänna det.

Uppdaterad den 13 oktober 2017

E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant