Lyssna Insia

Mur- och plank

Murar och plank kräver oftast bygglov men det finns en del undantag. Vanliga villastaket som har genomsiktbarhet på minst 50% kräver inget bygglov.

Kräver bygglov

  • Murar över 0,5 meter, också motfyllda.
  • Plank över 0,8 meter.

Kräver inte bygglov

  • Murar eller plank som skyddar uteplats vid en- och tvåbostadshus och inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får byggas inom 3,6 meter från huset men inte ligga närmare tomtgränsen än 4,5 meter. 
  • Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse får du bygga murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset men minst 4,5 meter från tomtgränsen.
  • Villastaket som har genomsiktbarhet på minst 50% kräver inget bygglov. Vid underhåll bör grannar kontaktas och vara överens.

Vill man bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste berörda grannar godkänna det.

Uppdaterad den 13 oktober 2017

Länk till E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant