Lyssna Insia

Ovårdade tomter

Din tomt ska hållas i vårdat skick oavsett om den är bebyggd eller inte. Det innebär att den ska skötas så att den inte orsakar risk för olycksfall eller betydande olägenheter för omgivningen eller för trafiken.

Till exempel så får ett staket eller växtlighet inte skymma sikten för bilar och cyklister.

Det kan finnas skyddsbestämmelser som ingår i detaljplanen eller i områdesbestämmelser gällande tomter som ur ett historiskt eller miljömässigt perspektiv är särskilt värdefulla.

Uppdaterad den 11 mars 2021

Länk till E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.