Lyssna Insia

Riva, rivningslov

För att riva en byggnad behövs ofta rivningslov. Anledningen är att främja återbruk av byggmaterial och att farliga ämnen ska tas hand om på rätt sätt. Ska du riva ett hus för att kunna bygga ett nytt behöver du inte söka ett separat rivningslov, eftersom det kan tas med i bygglovsansökan för det nya huset.

Kräver rivningslov och rivningsanmälan

  • Rivning av byggnader eller delar av byggnader inom detaljplan.
  • I vissa fall för byggander med områdesbetsämmelser.
  • Om byggnaden ligger utanför detaljplan söker du inte rivningslov utan gör då en rivningsanmälan.

Om byggnaden bör bevaras på grund av sin eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde kan du inte räkna med att få ett rivningslov.

Kräver inte rivningslov eller rivningsanmälan

  • Komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus
  • Byggnader som får uppföras utan bygglov
Uppdaterad den 29 januari 2017

Länk till E-tjänster och Blanketter

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.