Förorenad byggnad eller mark

Problem med förorenat byggnadsmaterial är exempelvis vanligt när ny verksamhet ska startas i gamla industrilokaler eller när byggnader ska rivas.

Om du ska vidta åtgärder där material i byggnader tas bort eller om en byggnad ska rivas är det viktigt att ta reda på om byggnaden kan innehålla föroreningar. Det kan också vara så att en byggnad som inte är förorenad behöver rivas därför att förorenad mark som finns under byggnaden behöver saneras. I båda dessa lägen krävs en rivningsplan.

När en sanering ska göras innan rivning krävs en saneringsanmälan som lämnas till miljöenheten. Rivningslov och rivningsanmälan lämnas till byggenheten.

Uppdaterad den 11 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.