Lyssna Insia

Husdjur

Husdjur ska skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar besvär (olägenhet) för omkringboende. Ibland behöver du tillstånd om du vill ha vissa djur, som orm, häst, gris eller höns. Om du misstänker att djur far illa, kontakta Länsstyrelsen.

Hundar

Ha kontroll över din hund och sköt om den så att inte några besvär uppkommer för andra människor. Tänk också på att ta hänsyn till andas människors eventuella allergier.

Hundbajset måste du plocka upp på samtliga offentliga platser.

Katter

Du som äger katt har ett stort ansvar. Det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika att katten orsakar besvär för dina grannar. Se också till att din katt inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker. När en katt inte hålls kopplad bör den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

Lösspringande katter

Störs du av katter där du bor, kontakta först och främst ägaren till katten. Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare. Ibland kontaktas miljöenheten i frågan. Miljöenheten utför, i normalfallet, inte några åtgärder eftersom löst springande katter inte anses som en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta slogs fast i en dom i Miljödomstolen, Stockholms tingsrätt år 2001. I domen betraktas det också som accepterat att en familj har upp till några stycken katter och att de vistas både på ägarens och också grannarnas tomt. Inte heller skador på planteringar, bilar och andra egendomsskador räknas som en olägenhet.

Från den 1 januari 2008 gäller en ny lag om tillsyn över hundar och katter som tar upp problemet med övergivna eller förvildade katter, det är Polismyndigheten som hanterar denna lag.

Misstänker du att en katt utsätts för vanvård och lidande ska du kontakta Länsstyrelsen via deras djurskyddstelefon, 070-225 41 22, eller via meddelande på deras hemsida.

Länk till Länsstyrelsens hemsida om djurskydd

Ormar

Det krävs tillstånd för all ormhållning i detaljplanelagt område – även för ormar som inte är giftiga. Kraven är satta med hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar.

Djur som inte är sällskapsdjur

Du måste ansöka och få tillstånd om du vill ha till exempel höns, grisar, får, hästar, nötkreatur och pälsdjur inom ett detaljplanelagt område.

För att ett djur ska betraktas som sällskapsdjur ska djuret huvudsakligen hållas i djurägarens bostad.

Uppdaterad den 25 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.