Lyssna

Energiplan

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska det finnas en aktuell energiplan för tillförsel, distribution och användning av energi i varje kommun. Den ska ligga till grund för utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle där energitillgången tryggas på både kort och lång sikt och där energihushållning främjas. Planen avser både kommunen som geografiskt område och som verksamhetsutövare.

Energiplanen innehåller en nulägesanalys som visar hur det ser ut i kommunen och omvärlden när det gäller miljösituationen, energi-omställning och energihushållning.

Energiplanering är en kontinuerlig process där antagna energimål ska ge avtryck i verksamheten och i de prioriteringar som görs. Energimål och åtgärder måste därför bevakas och lyftas fram regelbundet för att få avsedd verkan. I den årliga miljöredovisningen till kommunfullmäktige följs energiplanens mål och åtgärder upp och utvärderas.

Uppdaterad den 5 februari 2017

Tekniska enheten

Teknisk chef
Bengt Svensson
Telefon: 0942 - 140 48
bengt.svensson@dorotea.se

Drift- och underhållsansvarig GVA
Hans Sandström
Telefon: 0942 - 140 18
hans.sandstrom@dorotea.se
 
Drift- och underhållsansvarig kommunens fastigheter
Håkan Wikström
Telefon: 0942 - 140 55
hakan.wikstrom@dorotea.se
Mät- och utredningsingenjör
Bo Stenborg
Telefon: 0942 - 140 47
bo.stenborg@dorotea.se
VA- och renhållningsingenjör
Joakim Jonsson
joakim.jonsson@dorotea.se
Fakturafrågor, flyttanmälningar etc
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se
Administratör
Tina Mårtensson
Telefon: 0942 - 140 71
tina.martensson@dorotea.se