Energiplan

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska det finnas en aktuell energiplan för tillförsel, distribution och användning av energi i varje kommun. Den ska ligga till grund för utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle där energitillgången tryggas på både kort och lång sikt och där energihushållning främjas. Planen avser både kommunen som geografiskt område och som verksamhetsutövare.

Energiplanen innehåller en nulägesanalys som visar hur det ser ut i kommunen och omvärlden när det gäller miljösituationen, energi-omställning och energihushållning.

Energiplanering är en kontinuerlig process där antagna energimål ska ge avtryck i verksamheten och i de prioriteringar som görs. Energimål och åtgärder måste därför bevakas och lyftas fram regelbundet för att få avsedd verkan. I den årliga miljöredovisningen till kommunfullmäktige följs energiplanens mål och åtgärder upp och utvärderas.

Uppdaterad den 5 februari 2017

Teknik och service

Chef Teknik och service
Pierre Danielsson
Telefon: 0942-141 36
pierre.danielsson@dorotea.se
VA-ingenjör
Thord Dahlberg
Telefon: 0942 - 140 18
thord.dahlberg@dorotea.se

Driftledare Östra
Ronny Andersson
Telefon: 070-283 28 50
ronny.andersson@dorotea.se

Samhällsbyggnadsingenjör
/Driftledare Västra
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47
per.nilsson@dorotea.se

Renhållningsansvarig
Andreas Karlsson
Telefon: 0942 - 140 48
andreas.karlsson@dorotea.se
Kostenheten
Kostchef Marie Jansson-Andersson
Telefon: 072 - 227 70 93 
marie.jansson-andersson@dorotea.se
Kommunens fastigheter
Förvaltas av Doroteahus i Dorotea AB
Telefon: 0942 - 140 55
felanmalan.fastighet@dorotea.se
Mät- och GIS-ingenjör
Erik Bryntesson
Telefon: 0942-141 33
erik.bryntesson@dorotea.se
Administratör VA, Renhållning
Britta Björklund
Telefon: 0942 - 140 24
britta.bjorklund@dorotea.se