Lyssna Insia

Uppvärmning

Det finns flera bra alternativ för att värma ditt hus. Till exempel pellets eller någon form av värmepump. Pellets är ett inhemskt, förädlat biobränsle.

 Vill du använda värmepump så finns:

  • bergvärme
  • jordvärme
  • luftvärme
  • sjövärme

Kontakta gärna kommunens energi- och klimatrådgivare så får du kostnadsfritt opartiska råd om hur du kan påverka din uppvärmning, såväl kostnads- som miljömässigt.

Uppdaterad den 5 februari 2017

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant