Vedeldning

Vid felaktigt utförd vedeldning innehåller röken miljöfarliga ämnen som kan vara irriterande eller skadliga för människors hälsa.

Tänk alltid på detta vid vedeldning

 • Använd endast torr ved. Fuktig ved kyler elden, och orsakar dålig förbränning.
 • Pyrelda aldrig. Elden ska brinna med full lufttillförsel.
 • Kontrollera din rök. Vid ofullständig förbränning är röken väl synlig med kraftig lukt. Vid god förbränning är röken oftast osynlig, men vid kalla dagar kan den vara vit av vattenånga.
 • Har du en vedpanna? Då behöver du också en ackumulatortank och en keramisk eldstad för att kunna elda på rätt sätt.
 • Om du bor i ett tätbebyggt område - elda inte om det ryker rakt på din granne.
 • Ändra aldrig något på panna/kamin eller skorsten utan att kontakta sakkunnig först, exempelvis sotare med rätt kompetens. Gäller särskilt vid installation av ackumulatortank, som för vissa pannor kan bli en direkt brandrisk. Kontrollera också om bygglov eller bygganmälan krävs.
 • Det är inte tillåtet att elda målat eller impregnerat trä samt annat avfall.

Anmälningskrav

Om du funderar på att byta panna/kamin eller bränsle- prata alltid med sotaren först. Vid installation av eldstad eller vid väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal krävs en anmälan till miljöenheten. Kontrollera med byggenheten om bygganmälan krävs för de åtgärder du tänkt göra.

Exempel på när anmälan ska göras

 • Vid installation av ny eldstad eller ny panna då ingen eldstad eller panna har varit installerad tidigare
 • Vid byte eller väsentlig förändring av skorsten
 • Vid väsentlig förändring av eldstad
 • Vid installation av insats i befintlig öppen spis

I anmälan ska du lämna information om vilken typ av eldstad och rökkanal som ska installeras.

Vad händer om jag inte anmäler?

Om du installerar en eldstad utan anmälan och startbesked så kan en sanktionsavgift komma att tas ut enligt plan- och byggförordningen.

Exempel på när anmälan inte krävs:

 • Vid byte av befintlig eldstad eller till ny likvärdig panna
 • Vid installation av skorstensrör

Ansvar för besvär

Vid klagomål som rör besvär för människors hälsa, där besvär uppstår eller riskerar att uppstå kan miljö- och byggnadsnämnden komma att besluta om råd, föreläggande eller förbud med stöd av miljöbalken. Enligt miljöbalken är det alltid den som eldar som är ansvarig för att inga besvär uppstår, för till exempel närboende. Vid bedömning om besvär finns eller inte är miljö- och byggnadsnämnden också skyldig att särskilt beakta risker för känsliga personer, såsom astmatiker.

Alternativa uppvärmningskällor

För de som idag eldar olja finns andra alternativ för uppvärmning, såsom pellets eller någon form av värmepump. Pellets är ett inhemskt, förädlat biobränsle. När det gäller värmepump så finns det flera alternativ: berg-, jord-, luft-vatten- eller sjövärmepump.

Uppdaterad den 25 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Lotta Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
lotta.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Monika Roos
Telefon: 0942 - 141 11
monika.roos@dorotea.se

Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.