Lyssna Insia

Fastigheter och lantmäteri

Dorotea kommun har inget eget lantmäterikontor.

Har du frågor om kommunala kartor/kommunal mark så kan du kontakta kommunens Mät- och utredningsingenjör.

Har du frågor kring fastighetsregister, lantmäteri, kartor eller inmätning, kontakta då närmaste lantmäterikontoret.

Kontaktuppgifter hittar du här till höger.

Uppdaterad den 5 februari 2017

Tomter och mark

Tekniska enheten - Mät och utredning
Bo Stenborg
Telefon: 0942 - 140 47
bo.stenborg@dorotea.se

Lantmäteri

Telefon: 0771 - 63 63 63
kundcenter@lm.se
www.lantmateriet.se