Lyssna Insia

Fastigheter och lantmäteri

Dorotea kommun har inget eget lantmäterikontor.

Har du frågor om kommunala kartor/kommunal mark så kan du kontakta kommunens samhällsbyggnadsingenjör.

Har du frågor kring fastighetsregister, lantmäteri, kartor eller inmätning, kontakta då närmaste lantmäterikontoret.

Uppdaterad den 11 mars 2021

Tomter och mark

Samhällsbyggnadsingenjör
Per Nilsson
Telefon: 0942-140 47

Lantmäteri

Telefon: 0771 - 63 63 63
kundcenter@lm.se
www.lantmateriet.se