Lyssna Insia

Fastighetsregister

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och över vem som äger vad.

Det är Lantmäteriet som sköter fastighetsregistret och skriver in ny fastighetsinformation, med hjälp från andra med att hålla registret aktuellt. Kommunala lantmäterimyndigheter, Skatteverket och landets kommuner bidrar regelbundet med att samla in och uppdatera fastighetsrelaterad information. 

Länk till fastighetsregistret på Lantmäteriets hemsida

Uppdaterad den 11 mars 2021

Lantmäteri

Telefon: 0771 - 63 63 63
kundcenter@lm.se
www.lantmateriet.se