Lyssna Insia

Hushållet

Våra hem är fulla av kemikalier och de flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag. Det kan vara disk- och tvättmedel, bekämpningsmedel, rengöringsmedel, bil- och båtvårdsprodukter, färger och så vidare.

Eftersom vi har så många kemikalier hemma, händer det att barn hittar dem och ibland också smakar på dem. Många hemkemikalier är relativt ofarliga, men en del är farliga eller mycket farliga. På Giftinformationscentralens hemsida finns en lista över olika ämnen och vad du ska göra om någon fått i sig dem.

Länk till Giftinformationscentralen

Använd miljövänliga produkter och rätt mängd

För dig som enskild konsument är det ofta svårt att avgöra vilka produkter som är bra eller dåliga ur miljöhänsyn. Några miljömärkningar som kan hjälpa dig att välja produkter som är mindre farliga för miljön är Svanen eller Naturskyddsföreningens Bra miljöval.

Länk till information om Svanen

Länk till information om Bra miljöval

Ett annat tips är att inte använda mer kemikalier än du behöver. Tänk också på att vissa kemikalier är farliga för oss människor och för miljön – häll därför aldrig kemikalierester i avloppet eller släng dem i hushållssoporna. Lämna istället in dem på återvinningscentralerna.

Länk till Återvinningscentraler

Uppdaterad den 25 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.