Lyssna Insia

Domherren 16

Ovanstående plan genomförs med standardförfarande. Förslaget till detaljplan har upprättats och reviderats i augusti 2018 av Ulrika Bylund, Tyréns, i samarbete med Dorotea kommuns miljö- och byggnadsnämnd.

Uppdaterad den 26 maj 2020

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant