Lyssna Insia

Del av Borga 7:45

Plansamråd gällande detaljplan för del av Borga 7:45

Nedan finner du handlingar tillhörande detaljplan för del av Borga 7:45. 

Samrådstiden pågår mellan 2019-11-29 till 2019-12-20.

Vid frågor, kontakta byggnadsinspektör Per Nilsson
Telefon: 0942-141 60
E-post: per.nilsson@dorotea.se

Handlingar

Samrådsbrev

Planbeskrivning

Plankarta

Undersökning av risk för betydande miljöpåverkan

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsens yttrande "Miljöbedömning om betydande miljöpåverkan"

Arkeologisk utredning

Uppdaterad den 26 november 2019

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Per Nilsson
Telefon: 0942 - 141 60
per.nilsson@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Erik Palmqvist
Telefon: 0942 - 141 11
erik.palmqvist@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Vakant