Lyssna Insia

Livsmedel och hälsa

Vår hälsa påverkas av många saker och bland annat så påverkas vi av den miljö vi bor i och den mat vi äter.

Miljö- och byggenheten arbetar med hälsoskyddsfrågor om inomhusmiljön som buller, fukt, mögel, radon, lukter, luft- och vattenkvalitet. Enheten kontrollerar även verksamheter och anläggningar där livsmedel hanteras och säljs.

Uppdaterad den 16 oktober 2017

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.