Lyssna Insia

Livsmedel

Till livsmedel räknas både mat och dryck. I Dorotea kommun finns nästan 100 livsmedelsverksamheter. Det är främst restauranger, skolor, förskolor och äldreboenden. Det finns även ett flertal butiker, kaffeserveringar och några få tillverkare.

Miljöenheten har som mål att ge kommuninvånarna trygga och säkra livsmedel. Som konsument i Dorotea kommun ska du kunna köpa säkra livsmedel och skyddas mot skadliga och smittsamma produkter, och därför bedriver kommunen kontinuerlig tillsyn på livsmedelsverksamheterna.

I kontrollen undersöks om företagen följer livsmedelslagstiftningen och tar sitt ansvar i kvalitetssäkringen gentemot konsumenten. Kvalitetssäkringen är ett mått på säkra livsmedel men även ett mått på att produkten som erbjuds håller den kvalitet som utlovas och har det ursprung som uppges genom märkningen.

För företagare

Du som är företagare eller tänker starta ett företag behöver känna till vilka lagar och regler som gäller

Länk till mer information om regler för livsmedelsverksamheter

 

Uppdaterad den 25 mars 2021

Miljö & Bygg

Expedition Miljö & Bygg
Telefon: 0942 - 141 61
miljo.bygg@dorotea.se

Miljö- och byggchef
Nicke Grahn
Telefon: 0942 - 141 63
nicke.grahn@dorotea.se

Byggnadsinspektör
Tommy Larsson
Telefon: 0942 - 141 60
tommy.larsson@dorotea.se
 
Miljöinspektör
Jörgen Sikström
Telefon: 0942 - 141 62
jorgen.sikstrom@dorotea.se

Livsmedelsinspektör
Sker via tjänsteköp av Lycksele kommun.